Ogłoszenia duszpasterskie

XVIII Niedziela Zwykła
01 sierpnia 2021 r.