Ogłoszenia duszpasterskie

X I X Niedziela Zwykła – 09 sierpnia 2020 r.


Błogosławionego tygodnia.
Proboszcz – ks. Zygmunt Uczciwek.