Ogłoszenia duszpasterskie

I I Niedziela Wielkiego Postu
28 lutego 2021 r.


Błogosławionego tygodnia.
Proboszcz – ks. Zygmunt Uczciwek.