Ogłoszenia duszpasterskie

XI Niedziela Zwykła
13 czerwca 2021 r.