Ogłoszenia duszpasterskie

Wniebowstąpienie Pańskie – 24 maja 2020 r.


Błogosławionego tygodnia.
Proboszcz – ks. Zygmunt Uczciwek.