Wspólnota Postakademickia

JP

Bo gdzie są dwaj albotrzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Mt 18,20

Spotykamy się, by: wspólnie uwielbiać Pana Boga dzielić się Słowem Bożym rozmawiać o wierze, życiu, codziennych trudnościach spędzać czas w gronie ludzi wyznających podobne watości
Zapraszamy studentów i dorosłych 25+ do kościoła św. Apostołów Jana i Pawła
wtorek godzina 19:30Odnowa w duchu świętym

Zapraszamy każdego pragnącego lepiej poznać i pogłębić swoją wiarę.


Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym istnieje od listopada 1983 roku.
Grupa Odnowy w Duchu Świętym zbiera się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. w salce na plebanii na cotygodniowe spotkania modlitewne. Na spotkaniu modlitewnym bardziej niż podczas innych nabożeństw można doświadczyć, że sam Duch św. prowadzi modlitwę. Spotkanie modlitewne to forma liturgii, która jest wspólnym dziełem wszystkich uczestników i daje im możliwość aktywnego włączenia się w modlitwę przez wypowiedzenie swojej własnej modlitwy, podzielenie się odbiorem słowa Bożego, danie świadectwa o konkretnym działaniu Boga w życiu.

JP

W czasie takiego spotkania uczestnicy stają się członkami wspólnoty, jednością zgromadzoną wokół Jezusa Chrystusa i ożywioną przez Ducha św.
Chętni do pogłębiania wiedzy religijnej i własnej formacji duchowej mogą korzystać z seminariów i rekolekcji w Częstochowie i Ostrołęce, oraz Centrach Odnowy w Duchu św. w Magdalence i Zalesiu Górnym.
Jesteśmy wspólnotą macierzystą dla grup Odnowy w parafiach św. Ojca Pio i św. Patryka i współpracujemy z nimi wspólnie organizując wyjazdy, rekolekcje, spotkania.Domowy Kościół
gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

Co to jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać - równi usługują równym. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
życia słowem Bożym, aby stawało sie ono słowem życia,
życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

JP

Krąg jest podstawowym elementem w strukturze organizacyjnej DK. Tworzy go 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego. Każdy krąg spotyka się osobno raz w miesiącu.

Domowy Kościół w naszej parafii

Historia kręgów w naszej parafii sięga początku lat dziewięćdziesiątych. Moderatorem każdego kręgu jest ksiądz z naszej parafii, a pierwszym kręgiem DK zajmował się ks. Grzegorz Zagórowski. Nasza parafia włącza się aktywnie w duszpasterstwo rodzin. Dzięki temu możemy podzielić się z innymi małżeństwami tym, czego sami doświadczamy i czerpiemy podczas naszej formacji, a szczególnie rekolekcji. Jedną z form pogłębiania wiary i dawania świadectwa w parafii było organizowanie i prowadzenie warsztatów i spotkań dla małżonków. W ramach naszych możliwości bierzemy udział w akcjach parafialnych. Uczestnicząc w okresie roku szkolnego w wieczornych adoracjach Najświętszego Sakramentu staramy się realizować wezwanie z Ewangelii: "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: «Czuwajcie!»" Daje nam to nowe siły do codziennego życia oraz podejmowania nowych wyzwań.

Informacje dla kandydatów

Do kręgów Domowego Kościoła mogą należeć małżeństwa sakramentalne. Chętne małżeństwa proszone są o zgłoszenie się do pary rejonowej , która jest odpowiedzialna za tworzenie się nowych kręgów w rejonie Gocław-Wawer:
e-mail: dk.goclaw.wawer@gmail.com
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach:
strona diecezjalna
strona krajowaChór Parafialny

JP

„Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą”.

Święty Jan Paweł II

W naszej parafii istnieje chór. Wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć serdecznie zapraszamy w czwartki na godzinę 19:10 (po mszy św. wieczornej). Spotykamy się w salce przy zakrystii.
Zapraszamy wszystkich chętnych. O szczegóły można pytać p. Tadeusza - organistę.
CZEKAMY NA WAS !!!Żywy Różaniec


„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem”.

Święty Jan Paweł II

Różaniec jest modlitwą, którą można odmawiać zarówno indywidualnie, jak i we wspólnocie wiernych. Szczególną wartość ma modlitwa różańcowa odmawiana w kole rodzinnym. Koła Żywego Różańca jednoczą po dwadzieścia osób. Każda osoba przez miesiąc odmawia jeden dziesiątek różańca, rozważając jedną tajemnicę. W naszej parafii istnieją 4 Róże Żeńskie:
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Św. Maksymiliana M. Kolbe, Św. Bernadetty, Św. Jana Pawła II

JP

Spotkania całej wspólnoty Różańcowej odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 17.30. Ponadto co miesiąc odprawiana jest Msza św. w intencjach osób należących do Żywego Różańca. Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty, aby przez wspólną modlitwę uwielbiać Matkę Bożą i przez Jej pośrednictwo wypraszać u Boga potrzebne łaski całemu Kościołowi, naszej Ojczyźnie, parafii i nam osobiście. Opiekunem duchowym Żywego Różańca jest ks. Artur Więsik.Totus tuus

JP

Ad dei gloriam ad hominum utilitatem


Jedną z pierwszych formacji, jaka zawiązała się przy Ośrodku Duszpasterskim, który poprzedzał erygowanie naszej parafii, była Grupa Kościelnej Służby Porządkowej – Ruchu Odnowy Moralnej Mężczyzn „Totus Tuus”. Powstała ona 27 marca 1983 r., w pierwszym etapie organizowania naszej parafialnej wspólnoty. Zrodziła się z wewnętrznej potrzeby stałego doskonalenia serc i umysłów, odrodzenia moralnego oraz czynnego dawania świadectwa naszej wiary katolickiej. Zakładano Grupę w głębokim przekonaniu, iż oddanie się całkowite Matce Najświętszej wspomoże mężczyzn w dziele nawracania się i dążeniu do Królestwa Bożego.
Więcej»

Kiedy nasza parafia obejmowała Osiedle Przyczółek Grochowski i wszystkie osiedla zbudowane na obszarze Gocławia - Lotniska, grupa liczyła 56 braci. Po wyodrębnieniu się parafii Św. Patryka oraz Św. Ojca Pio, pozostało 25 braci. W miarę sił i możliwości, członkowie grupy starają się wypełniać zadania wynikające z powołania uczestników formacji Totus Tuus oraz z wewnętrznego życia naszej parafii, jak i całego Kościoła. W szczególności pełnią służbę przy utrzymywaniu porządku w czasie większych zgromadzeń i uroczystości kościelnych, jak na przykład w trakcie ostatniej pielgrzymki do Polski Ojca Świętego Benedykta XVI, nawiązując do genezy powstania Kościelnej Służby Porządkowej, której zadaniem założycielskim było zapewnienie porządku w trakcie wszystkich pielgrzymek do Polski Papieża Jana Pawła II. „Totusy”, jak o nich mówią, czynnie uczestniczą zarówno w liturgii, jak i utrzymywaniu należytego porządku organizacyjnego w uroczystościach Bożego Ciała, osiedlowej Drogi Krzyżowej, uroczystościach Wielkanocnych, Pierwszej Komunii Świętej, bierzmowań, wizyt duszpasterskich, itp.
Ze szczególnym pietyzmem uczestniczą w diecezjalnych oraz organizowanych w parafiach naszego Dekanatu uroczystościach religijnych i patriotycznych. Jest tam zawsze nasz sztandar parafialny. We wszystkie niedziele i święta służą do Mszy Świętej odprawianej stale o godzinie 9.00, pełniąc obowiązki ministrantów i lektorów. Uczestniczą w procesjach parafialnych jako członkowie asysty kościelnej. Z inicjatywy naszych braci w każdy ostatni piątek miesiąca odprawiana jest Msza Święta do Miłosierdzia Bożego w intencji o nawrócenie grzeszników. Nasi bracia utworzyli koło męskie Żywego Różańca, spotykające się na modlitwie w każdy pierwszy piątek miesiąca. Kilku naszych braci należy do grupy modlitewnej „Odnowa w Duchu Świętym”. Trzech braci należy do III Zakonu Św. Franciszka.
Corocznie kilku naszych braci uczestniczy w Praskiej Pieszej Pielgrzymce Rodzin na Jasną Górę. W okresie Bożego Narodzenia organizowane są spotkania opłatkowe naszych braci z rodzinami. W ramach doskonalenia wewnętrznego członkowie grupy uczestniczą w dniach skupienia adwentowego oraz wielkopostnego, rekolekcjach dla naszych braci organizowanych przez Kościelną Służbę Porządkową Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Wyznaczaniu kierunków pracy grupy oraz omawianiu i ustalaniu bieżących zadań służą comiesięczne zebrania członków odbywające się pod kierownictwem naszego moderatora, księdza prałata dr Zygmunta Uczciwka. Zebrania te są również forum wymiany myśli i poglądów naszych członków na temat spraw żywo interesujących każdego katolika zaangażowanego w sprawy życia kościelnego i społecznego. Rola naszego moderatora w tych spotkaniach jest nie do przecenienia.
Przedmiotem comiesięcznych spotkań jest również ocena pracy grupy. Poczuciu dobrze spełnianego obowiązku oraz radości z możliwości uczestniczenia w życiu Parafii i Diecezji towarzyszy niepokój o przyszłość tej formacji. Nieuchronnie starzeje się ona, co wyłącza coraz to któregoś z braci z czynnego uczestnictwa w działalności grupy. Podjęte przez nas próby zjednania nowych, młodszych parafian, w tym szeroko zakrojona akcja informacyjna, mająca na celu pozyskanie nowych członków, nie przyniosła, niestety, pożądanych owoców.
Liczymy jednak, że Matka Najświętsza w swojej łaskawości będzie nas wspierała, swoich „Totusów”, we wszystkich przedsięwzięciach. W tym również w tych, które nie pozwolą zaniknąć naszej formacji. Ryszard Wachowicz Prezes Parafialnej Grupy Totus Tuus
Publikując ten lapidarny opis aktywności braci skupionych w grupie Totus Tubus pragniemy zachęcić wszystkich mężczyzn, młodszych i starszych, do wstępowania w szeregi tej formacji. Nagrodą za działalność w parafialnej grupie Totus Tubus będzie prawdziwa radość z pełniejszego, głębszego uczestnictwa w liturgii kościelnej oraz z braterskich więzów łączących członków grupy, wspierających się życzliwością, dobrą radą oraz modlitwą. Chcących się o tym przekonać prosimy o kontakt telefoniczny – 603 38 68 17 lub za pomocą poczty elektronicznej – rwach@onet.plBiblioteka


„Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać”.

Święty Jan Paweł II

Biblioteka parafialna Czynna jest w każdy czwartek w godzinach 16.00 – 18.00. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z jej zasobów.

JP


Ministranci

JP

"Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą."

Święty Jan Paweł II

Lektorami i ministrantami naszej parafii opiekuje się ks.Artur Więsik. .
CZEKAMY NA WAS !!!
Zapraszamy na naszego bloga