Witamy na naszej stronie parafialnejTransmisja Mszy Świętej z naszego kościoła

Niedziela godzina 10:00

Oglądaj na żywoTransmisja Drogi Krzyżowej z naszego kościoła

Piątek godzina 19:15

Oglądaj na żywoProsimy o subskrybowanie kanału. Ułatwi nam to dalsze transmisje Mszy Św.
Jak złożyć ofiarę na inwestycje oraz utrzymanie parafii.

W obecnej sytuacji, kiedy Msze Św. odprawiane są praktycznie bez udziału wiernych, parafianie nie mają możliwości złożenia ofiary na tacę. Przypominamy że istnieje możliwość wpłaty ofiary na konto parafialne.

Nr konta: 32 1240 1037 1111 0000 0692 0766

Stan zagrożenia epidemicznego


W zwiazku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zostaną wprowadzone zmiany w porządku sprawowania Mszy Świętych i Nabożeństw


Jednocześnie uprzejmie prosimy o ograniczanie wizyt w kancelarii parafialnej do spraw najpilniejszych. Zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną, ewentualnie mailową.
Zawieszamy również dyżury w poradni rodzinnej, aż do odwołania

Ograniczenie uczestnictwa we Mszy Świętej do 5 osób


Prosimy, aby pozostać w domu i skorzystać z dyspensy biskupiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.
Msza Święta odprawiana w kościołach może liczyć jedynie 5 uczestników.
Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu poniżej.

Zachęcamy do modlitwy i uczestniczenia w Mszach Św. transmitowanych w mediach
TVP INFO - godz. 7:00
TVP 1 - godz. 11:00
TVP POLONIA - godz.13:00
Radiowa jedynka - godz. 9:00 i 19:00
Radio Warszawa - godz. 7:30
W internetowej telewizji Salve net - godz. 12:30

Pełna treść komunikatu


W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:

1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.

2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.

UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.

3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.

5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski
Warszawa, dnia 24 marca 2020 r.

Okres Wielkiego Postu


U progu kkolejnego Wielkiego Postu trzeba sobie uświadomić stan własnej duszy, własną małość i grzeszność. Nie poprzestawajmy na posypaniu głowy popiołem.

Nabożeństwa wielkopostne


Gorzkie Żale, czyli śpiewane rozważanie męki Jezusa Chrystusa odprawiane będą w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. Połączone będą z procesją Eucharystyczną. Zapraszamy zatem asystę kościelną, bielanki, ministrantów, lektorów, dorosłych, dzieci.
Droga Krzyżowa odprawiana w każdy piątek Wielkiego Postu:
- dla dzieci o godz. 17.30,
- dla dorosłych około godz. 19.10 (po Mszy św.)
- dla młodzieży o godz. 20.00.

Jana i Pawła
Nowy numer gazetki parafialnej Apostoł

Ukazał się nowy numer naszej parafialnej gazetki. Zapraszamy do czytania

I Komunia Świeta
2020 ROK

16 maja 2020 r., sobota godz. 9.30 - szkoła podstawowa 279 godz. 12.00 – szkoła podstawowa 135 i szkoła podstawowa 375.

Wspólnota młodzieżowa zaprasza

W parafii naszej jest wspólnota młodzieży akademickiej spotykająca się z ks. Łukaszem w każdy wtorek o godz. 19.15.

Msza Święta Papieska!

Każdego 22 – go dnia miesiąca


Każdego 22 – go dnia miesiąca wieczorna Msza św. (godz. 18.30) jest sprawowana przy Ołtarzu bł. Jana Pawła II. W sposób szczególny tego dnia będziemy się modlić za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o łaski potrzebne dla każdego z nas, za nasze rodziny, Ojczyznę naszą i wszystkich ludzi.
Zapraszamy na wspólną modlitwę.

Zamów intęcję
Jana i Pawła