Witamy na naszej stronie parafialnej

Trochę historii

Jana i Pawła

Między jeziorkiem Gocławskim, a parkiem „Nad Balatonem” wznosi się nasza świątynia parafialna. Jej wielcy patroni – Św. Jan i Św. Paweł stale czuwają i opiekują się naszą wspólnotą. Parafię erygował Kard. Józef Glemp Prymas Polski dnia 1 lipca 1985 roku z części parafii MB Nieustającej Pomocy w Warszawie – Saskiej Kępie oraz parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie – Zerzniu. Powstała jako votum w podziękowaniu za ocalenie życia Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II w zamachu z 13 maja 1981 roku. Do organizowania nowego Ośrodka Duszpasterskiego, na miejscu ochotniczych przepraw przez Wisłę żołnierzy Armii Krajowej, w 1980 roku Kard. Stefan Wyszyński skierował Ks. Zygmunta Uczciwka, ówczesnego diecezjalnego duszpasterza rodzin. Drewnianą kaplicę przeniesiono z parafii Św. Zygmunta w Warszawie – Bielanach.

Nasi księża

"Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa"

Święty Jan Paweł II
Proboszcz naszej parafii

proboszcz

Ks. Prałat dr Zygmunt Uczciwek

proboszcz
Wśród wiernych

Ks. Zygmunt Uczciwek urodził się 25 grudnia 1945 roku jako najmłodszy z trójki rodzeństwa (ksiądz ma jeszcze siostrę i brata). Jako już prawie dorosły człowiek rozpoznał i przyjął zaproszenie od Pana Boga na drogę powołania kapłańskiego. Doktorat w zakresie teologii moralnej obronił na KUL. Od lipca 1982 r. tworzył zręby pierwszego ośrodka duszpasterskiego a następnie parafii na Gocławiu.

proboszcz
proboszcz
Podczas kazania
Księża wikariusze

"Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni"

Święty Jan Paweł II

ks_Artur

Ks. Artur Więsik

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 5 czerwca 2004 roku z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Dotychczasowy Wikariusz Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie. Dyrektor administracyjny Radio Warszawa. Od 26 sierpnia 2020 roku jest wikariuszem w naszej parafii.

Ks. Artur Więsik

ks_Artur

lukas

Ks. Łukasz Turek

Magister teologii, sakrament święceń przyjął 9 czerwca 2001 roku z rąk bp. Kazimierza Romaniuka. Pracował w parafiach w Śródborowie, Celestynowie, Warszawie i Wołominie. Jest diecezjalnym Koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym.

Ks. Łukasz Turek

lukasz
Nabożeństwo o uzdrowienie

Jeszcze trochę historii

Jana i Pawła
Ojciec Święty Jan Paweł II podpisuje projekt budowy kooscioła

22 sierpnia 1982 roku Ks. Zygmunt Uczciwek sprawował pierwszą Mszę Świętą w nowej kaplicy, a kilka miesięcy później, 5 grudnia Kard. Józef Glemp poświęcił i wmurował pod budowę nowej świątyni kamień węgielny pochodzący z Ziemi Świętej i Watykanu. Wykopy pod fundamenty rozpoczęły się w 1985 roku , a budowa nowej świątyni, zaprojektowanej przez mgr inż. Tadeusza Mrówczyńskiego trwała do 1995 roku. Pierwszą Mszę Św. w nowej Świątyni odprawił Biskup Kazimierz Romaniuk w koncelebrze z Biskupem Sławojem Leszkiem Głódziem i Biskupami Pomocniczymi- Biskupem Stanisławem Kędziorą oraz Biskupem Zbigniewem Kraszewskim. Było to 7 sierpnia 1994 roku, w 50 – tą rocznicę Powstania Warszawskiego. Tego dnia również poświęcono tablicę pamiątkową ku czci poległych Powstańców. Konsekracji naszego Kościoła dokonał Biskup Kazimierz Romaniuk dnia 26 listopada 2000 roku jako votum na 2000 – lecie chrześcijaństwa. Przy Kościele znajduje się także kapliczka MB Akowskiej, zbudowana w 1995 roku dla upamiętnienia przepraw przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc walczącym Powstańcom.

Ulice na terenie naszej parafii

Kapelanów Armii Krajowej, Gen. Abrahama, Al. Stanów Zjednoczonych (32, 34), Awionetki, Bartosika, Bohaterewicza, Bora Komorowskiego (44, 52, 54, 56, 56A, 56B, 56C), Bracławska, Bukowskiego, Cyrklowa, Guderskiego, Kard. A. Kakowskiego, Kompasowa, Kwarciana, Latyczowska, Łukiska (1 – 10), Międzyborska (9 – 23), Motorowa, Nowaka - Jeziorańskiego(42 - 51), Opinogórska, Orlego Lotu, Ostrzycka, Perkuna (86), Poligonowa (1 – 18), Rogalskiego, Salamandry, Skalskiego, Żymirskiego.

ulice