Święty Janie Pawle módl się za nami

W parafii naszej rozpowszechniamy kult św. Jana Pawła II. Jedną z form tej pobożności jest Msza św. każdego 22 – go dnia miesiąca odprawiana przy pięknym ołtarzu św. Jana Pawła II Wielkiego. Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę za wstawiennictwem świętego upraszając szczególną Jego opiekę
w naszych radościach i troskach. Jest On przecież tak nam bliski w swoim nauczaniu i w swojej świętości i dlatego tak bardzo Go kochamy.

regulamin

1.Zamawiana intencja dotyczy wyłącznie Mszy św. papieskiej (zbiorowej) odprawianej 22 – go dnia każdego miesiąca o godzinie 18.30.
2.Intencje na tę Mszę św. należy zgłosić do 20 – go dnia każdego miesiąca. Intencje zgłoszone po tym terminie przechodzą na następny miesiąc.
3.W formularzu umieszczonym poniżej należy wpisać odpowiednią datę, a następnie treść intencji.
4.Treść intencji powinna być konkretna i zwięzła.
5. Potwierdzeniem przyjęcia intencji będzie informacja zwrotna wysłana do Państwa drogą elektroniczną. Nie trzeba na nią odpowiadać.

6.Parafia św. Ap. Jana i Pawła zastrzega sobie prawo do usunięcia intencji bez podania przyczyny, gdy treść intencji jest wątpliwa teologicznie, niezgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego bądź słowa w niej zawarte są obraźliwe, wulgarne.

7.Intencje Mszy św. można także zamówić w sposób tradycyjny w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
8.Dobrowolną ofiarę za zamówioną intencję Mszy św. można złożyć na konto bankowe parafii
(w tytule podając – Intencja22) lub osobiście
w kancelarii parafialnej bądź w zakrystii.

Konto bankowe parafii:
Parafia Św. Apostołów Jana i Pawła
ul. Cyrklowa, Gocław - Orlik
nr konta: 32 1240 1037 1111 0000 0692 0766

Kod potwierdzający autentyczność:
Kod