Witamy na naszej stronie parafialnej

Trochę historii

Jana i Pawła

Między jeziorkiem Gocławskim, a parkiem „Nad Balatonem” wznosi się nasza świątynia parafialna. Jej wielcy patroni – Św. Jan i Św. Paweł stale czuwają i opiekują się naszą wspólnotą. Parafię erygował Kard. Józef Glemp Prymas Polski dnia 1 lipca 1985 roku z części parafii MB Nieustającej Pomocy w Warszawie – Saskiej Kępie oraz parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie – Zerzniu. Powstała jako votum w podziękowaniu za ocalenie życia Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II w zamachu z 13 maja 1981 roku. Do organizowania nowego Ośrodka Duszpasterskiego, na miejscu ochotniczych przepraw przez Wisłę żołnierzy Armii Krajowej, w 1980 roku Kard. Stefan Wyszyński skierował Ks. Zygmunta Uczciwka, ówczesnego diecezjalnego duszpasterza rodzin. Drewnianą kaplicę przeniesiono z parafii Św. Zygmunta w Warszawie – Bielanach.

Nasi księża

"Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa"

Święty Jan Paweł II

Ksiądz Zygmunt Uczciwek urodził się 25 grudnia 1945 roku jako najmłodszy z trójki rodzeństwa (ksiądz ma jeszcze siostrę i brata). Jako już prawie dorosły człowiek rozpoznał i przyjął zaproszenie od Pana Boga na drogę powołania kapłańskiego. Wyświęcony na kapłana przez błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 maja 1970 roku w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Doktorat z zakresu teologii moralnej obronił na KUL. Od lipca 1982 roku tworzył zręby pierwszego Ośrodka Duszpasterskiego a następnie pierwszej parafii na Gocławiu, której był budowniczym i w której posługę proboszcza pełnił w latach 1985 - 2021. Obecnie ks. Prałat jest rezydentem naszej parafii.

prałat

Ks. Prałat dr. Zygmunt Uczciwek

prałat
Zakończenie posługi proboszcza


proboszcz

Proboszcz naszej parafii
Ks. Artur Nagraba

proboszcz
Wśród wiernych na misjach w Kanadzie

Ksiądz Artur Nagraba. Wyświęcony w 1995 roku przez biskupa Kazimierza Romaniuka. Przez wiele lat posługiwal w Kazachstanie, potem w Kanadzie. Ostatnio był proboszczem parafii pw św. Michała Archanioła Warszawa-Grodzisk.

Księża wikariusze

"Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni"

Święty Jan Paweł II

ks_Artur

Ks. Artur Więsik

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 5 czerwca 2004 roku z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Dotychczasowy Wikariusz Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie. Dyrektor administracyjny Radio Warszawa. Od 26 sierpnia 2020 roku jest wikariuszem w naszej parafii.

Ks. Artur Więsik

ks_Artur
Na mszy dla dzieci

lukas

Ks. Jakub Sędek

Święcenia przyjął w 2019r. Dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Przez lata związany z Ruchem Światło-Życie. Diecezjalny duszpasterz lektorów.


Ks. Jakub Sędek

lukasz

Z kolegami neoprezbiterami

Jeszcze trochę historii

Jana i Pawła
Ojciec Święty Jan Paweł II podpisuje projekt budowy kooscioła

22 sierpnia 1982 roku Ks. Zygmunt Uczciwek sprawował pierwszą Mszę Świętą w nowej kaplicy, a kilka miesięcy później, 5 grudnia Kard. Józef Glemp poświęcił i wmurował pod budowę nowej świątyni kamień węgielny pochodzący z Ziemi Świętej i Watykanu. Wykopy pod fundamenty rozpoczęły się w 1985 roku , a budowa nowej świątyni, zaprojektowanej przez mgr inż. Tadeusza Mrówczyńskiego trwała do 1995 roku. Pierwszą Mszę Św. w nowej Świątyni odprawił Biskup Kazimierz Romaniuk w koncelebrze z Biskupem Sławojem Leszkiem Głódziem i Biskupami Pomocniczymi- Biskupem Stanisławem Kędziorą oraz Biskupem Zbigniewem Kraszewskim. Było to 7 sierpnia 1994 roku, w 50 – tą rocznicę Powstania Warszawskiego. Tego dnia również poświęcono tablicę pamiątkową ku czci poległych Powstańców. Konsekracji naszego Kościoła dokonał Biskup Kazimierz Romaniuk dnia 26 listopada 2000 roku jako votum na 2000 – lecie chrześcijaństwa. Przy Kościele znajduje się także kapliczka MB Akowskiej, zbudowana w 1995 roku dla upamiętnienia przepraw przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc walczącym Powstańcom.

Ulice na terenie naszej parafii

Kapelanów Armii Krajowej, Gen. Abrahama, Al. Stanów Zjednoczonych (32, 34), Awionetki, Grzegorza Przemyka, Bohaterewicza, Bora Komorowskiego (44, 52, 54, 56, 56A, 56B, 56C), Bracławska, Bukowskiego, Cyrklowa, Guderskiego, Kard. A. Kakowskiego, Kompasowa, Kwarciana, Latyczowska, Łukiska (1 – 10), Międzyborska (8 – 23), Motorowa, Nowaka - Jeziorańskiego(40 - 52), Opinogórska, Orlego Lotu, Ostrzycka, Perkuna (86), Poligonowa (1 – 18), Rogalskiego, Salamandry, Skalskiego, Żymirskiego.

ulice