Ogłoszenia duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła
19 września 2021 r.


Błogosławionego tygodnia.
Proboszcz – ks. Artur Nagraba.